VÄLKOMMEN TILL
SKÅNES YRKESHÖGSKOLA

 

Skånes Yrkeshögskola har startats av personer med lång erfarenhet av utbildning inom nya medier och informationsteknik. Vi känner att de befintliga högskolorna inte riktigt hänger med i den snabba tekniska utvecklingen och framförallt inte i alla de nya affärsmöjligheter som skapas.

Det gäller vara snabb, det gäller vara med och det gäller att kunna göra och få iväg resultat. Den som vinner i vår värld är den som levererar. Därför är Skånes Yrkeshögskola extremt praktiskt inriktad och ställer höga krav på dig som student att arbeta hårt och målmedvetet,

Skånes Yrkeshögskola styrs av en ledningsgrupp där näringslivet är i majoritet och du kommer bland annat träffa ledamöter från operatörer, tillverkare och tjänsteleverantörer som tillsammans med övriga ledamöter kommer se till att din utbildning och din kunskap blir vad som efterfrågas.

Skånes Yrkeshögskola är en systerhögskola till Malmö Yrkeshögskola, men verkar över hela Skåne och på distans över hela Sverige.

SKOLAN STYRS AV EN LEDNINGSGRUPP

 

Skolans verksamhet, antagning, examination och andra större beslut styrs av skolans ledningsgrupp där näringslivsföreträdare är i majoritet. Andra ledamöter kommer från högskola, det offentliga skolväsendet, utbildningsanordnaren samt två studeranderepresentanter.

I ledningsgruppen sitter idag bland andra personer som arbetar i följande företag och organisationer:

 • Helsingborg Stad
 • Mindpark
 • E-Commerce Park
 • Mobile Heights
 • Region Skåne
 • SAP
 • SONY Mobile
 • Consid
 • IPOnly
 • Öresundskraft
 • Agentum
 • Lunds Tekniska Högskola
 • Malmö Yrkeshögskola
 • Skånes Yrkeshögskola
 • Studeranderepresentanter (ej valda ännu)

Skolans ledningsgrupp träffas cirka fyra gånger per år.

Du kan kontakta ledningsgruppens ordförande genom ledning@skyh.se

Skånes Yrkeshögskola

info@skyh.se
0200-210 999

Anckargripsgatan 3, 211 19  MALMÖ

Marie Bjelksäter

Certifierad utbildningsledare

marie@skyh.se
0739-73 00 03

Claes Magnusson

Certifierad utbildningsledare

claes@skyh.se
0704-40 40 00
@claes

Vi finns på twitter, facebook och Google Plus